Därför fungerar välfärdsmarknaden dåligt

Sverige har under flera decennier flyttat verksamhet som tidigare drevs helt i allmän regi till privata vinstdrivande utövare och under samma period ökat invånarnas möjlighet att välja utförare av verksamheten. Även tidigare fanns det möjligheter att själv välja skola och vårdcentral men på många områden har det blivit tydligare och enklare. Vi har också i större utsträckning nyttjat dessa möjligheter.

Detta skifte har framförallt drivits ideologiskt med argument som valfrihet och marknad och motargument om att vinst är fult och att giriga riskkapitalister nu kommer sko sig på skattepengar. Båda dessa synsätt innehåller stora fel.

Marknaden som sådan ses av vissa som en ond och girig kraft medan andra, som noterat att marknaden är mer effektiv än planekonomisk styrning, på grund av dess effektivitet ser den som rättvis. Häri ligger den felaktiga analysen. Marknaden är nämligen varken ond eller god–den är ett verktyg.

Som med alla verktyg måste användaren, i det här fallet samhället, förstå hur det fungerar och ha färdighet i att använda det om slutresultatet ska bli bra. I stället har vi haft förespråkare som överideologiskt har drivit på “liberalisering” och motståndare som, lika överideologiskt, har klagat på att verktyget använts i stället för på hur den har använts. Om en mer rimlig kritik hade framförts i tid så hade vi sluppit väldigt mycket av de problem vi nu byggt in i systemen.

För att en marknad ska fungera väl behövs ett antal faktorer, bland annat konkurrens, låga transaktionskostnader, information hos både köpare och säljare, och att ingen tredje part påverkas av besluten.

Inom vissa delar av välfärdsmarknaden kan den så kallade brukaren bedöma kvalitén på tjänsten väl och använder den så ofta att hen kan byta om hen inte är nöjd. Hemtjänst är ett utmärkt exempel på detta som, förutom rena bedrägerier, faktiskt fungerar bra som välfärdsmarknad.

Skola är ett exempel som fungerar ytterst dåligt. Det stora flertalet föräldrar kommer bara välja skola en gång och har vidare ytterst dålig förmåga att bedöma om barnet lär sig mer eller mindre än vad en annan skola hade lyckats med. Kostnaden för att byta skola är ofta hög både för barnet som får byta klasskamrater och för familjen om den till exempel behöver flytta. Vidare är den externa kostnaden hög för andra elever som skadas av homogeniseringen i skolorna då både duktiga elever från städade hemförhållanden och de med sämre stöd från sina föräldrar tjänar på att klasser är blandade.

Tyvärr är en återgång till det gamla systemet rent praktiskt omöjlig så hur mycket vi än önskar att vi inte gjort dessa misstag med ideologiskt genomdrivna reformer så måste vi blicka framåt och hitta förbättringar av det system vi har i dag som både fungerar och går att få långsiktig bred politisk acceptans för. Annars kommer det eviga hattandet skada vår gemensamma välfärd ännu mer än ovan nämnda reformer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *